Ziel-Gaz

Monobloki

Złącze monolityczne – monoblok - jest metolowo-izolacyjną, prefabrykowaną konstrukcją zapewniającą przerwanie ciągłości elektrycznej gazociągu, w którym jest zainstalowane, przeznaczone do stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia. Monobloki produkujemy wg wzoru przemysłowego pt. "Złącza rurowe" chronionym przez Urząd Patentowy.

Korpusy monobloków zbudowany jest ze stali, rur, kręgów hutniczych uszczelnionych materiałami odpornymi na starzenie typu perbunam, viton, NBR z użyciem materiałów o wymaganych właściwościach.

Na zewnątrz monoblok zabezpieczony jest epoksydową warstwą izolacyjną.
 

Zakres średnic monobloków:
od DN 15 do DN 250
monobloki m